ผบช.ภ7ตรวจเยี่ยม สภ. ยี่สาร จว.สมุทรสงคราม ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ แก่ข้าราชการตำรวจ

วันนี้(วันจันทร์ ที่ 13 มิ.ย. 65) เวลา 14.30-16.30 น.
พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7
พร้อมด้วย
พ.ต.อ.หญิง ดวงใจ พานิชอัตรา
รอง ผบก.อก.ภ.7และ ฝ่ายอำนวยภาค7ได้
เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ. ยี่สาร จว.สมุทรสงคราม ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.ยี่สาร ดังนี้
-น้ำดื่ม 20 แพ็ค
-ข้าวสาร 5 โล 12 ถุง
-หน้ากากอนามัย 2,000 อัน
-น้ำมะพร้าวกาแฟ 15 ลัง
-น้ำมะพร้าววิทซี 15 ลัง
-โคโค่แม็ค 10 ลัง
-เจลแอลกอฮอล์ 10 ลัง
-เส้นหมี่ 2 ลัง
-น้ำปลา 2 ลัง
-ร่ม 50 อัน
-เอ็ม150 2 ลัง
-สปอนเซอร์ 1 ลัง
-เบอร์ดี้ 4 ลัง
-พัดลม 14 นิ้ว 3 ตัว
และเป็นผู้แทนรับมอบโพเดี่ยมเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของ สภ.ยี่สาร จาก นายทวีป อมศิริ
นายก อบต.แพรกหนามแดง/กต.ตร.สภ.ยี่สาร พร้อมได้มอบของที่ระลึกให้กับ คณะกรรม ก.ตต.ร ของ สภ.ยี่สาร ทุกท่าน
จากนั้นได้ ประชุม “ มอบนโยบาย และขับเคลื่อน ติดตาม ข้อสั่งการ ของ ผบ.ตร.
โดยมี
พ.ต.อ.สมบัติ อ่อนสมบูรณ์
รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วนวล
สวญ.สภ.ยี่สาร
พ.ต.ท.อรุณ เลิศสงคราม
สวป.สภ.ยี่สาร
พ.ต.ต.อมรเทพ เกิดมี
สว.(สอบสวน) สภ.ยี่สาร
พ.ต.ต.ประกิต ไทรทอง
สว.สส.สภ.ยี่สาร
คณะ กต.ตร.สภ.ยี่สาร
และข้าราชการตำรวจ สภ.ยี่สาร รอรับการตรวจและเข้าร่วมการประชุม
ได้กำชับให้ปฏิบัติดังนี้
นำนโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 7 “ภักดีองค์ราชันมุ่งมั่นสร้างศรัทธา พัฒนาเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา” และวิสัยทัศน์ ผบช.ภ.7 “ทำงานเชิงรุก เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” ไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ต้องทำงานกันเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ
การทำงานต้องประกอบด้วย “หลักการทำงาน 4443”
3.1 “4 เกาะ” เกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน/มวลชน/และชุมชน เกาะติดคนร้ายหรือเกาะติดศัตรูของประชาชน และเกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเกาะติดลูกน้อง
3.2 “4 ยก” ยกระดับองค์ความรู้ ยกระดับวิธีคิด ยกระดับวิธีการทำงาน และ ยกระดับการใช้ดุลพินิจ
3.3 “4 ทำ” ทำงาน ทำดี ทำบุญ และมีภาวะผู้นำ
3.4 “3 S” Smart Smile Strong
ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการอย่างสม่ำเสมอโดยใกล้ชิด และสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี ภาพลักษณ์ของตำรวจให้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนเพื่อให้ยอมรับว่าข้าราชการตำรวจเป็นมิตรที่ดีของประชาชน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค. 2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ
ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การกระทำความผิดใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์ การจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพันกับการกระทำความผิด หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัย คดีอาญาและปกครองอย่างถึงที่สุด
กำชับให้มีการฝึกทบทวนยุทธวิธีเป็นประจำสม่ำเสมอ ให้เกิดความคุ้นชินเมื่อต้องปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียแก่เพื่อนพี่น้องข้าราชการตำรวจ
ณ สภ.ยี่สาร ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ทีม ตระเวนข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

บิ๊กโจ๊ก"ตรวจเยี่ยมสน.ห้วยขวาง ติดตามประเมินผลความคืบหน้า โครงการ“สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0” (Smart Safety Zone 4.0)รัชดา–ห้วยขวาง !!

พฤหัส มิ.ย. 16 , 2022

Breaking News