ผบช.ภ.7คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

ผบช.ภ.7คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บังคับบัญชาออกตรวจเยี่ยม เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจกับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้วงหยุดยาววันสงกรานต์ พ.ศ.2565
วันนี้ (วันพฤหับดีที่ 14 เม.ย. 65) เวลา 13.00น.
พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7
พร้อมด้วย
คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
“จุดบริการประชาชน ณ ศูนย์บริการการจราจรสถานีตำรวจภูธรบางคนที”
โดยมี
พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์ผบก.ภ.จว.สุมทรสาคร
พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์
รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บังคับบัญชาออกตรวจเยี่ยม เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจกับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้วงหยุดยาววันสงกรานต์ พ.ศ.2565
วันนี้ (วันพฤหับดีที่ 14 เม.ย. 65) เวลา 13.00น.
พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7
พร้อมด้วย
คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
“จุดบริการประชาชน ณ ศูนย์บริการการจราจรสถานีตำรวจภูธรบางคนที”
โดยมี
พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์ผบก.ภ.จว.สุมทรสาคร
พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์รองผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.อ.สมบัติ อ่อนสมบูรณ์รอง.ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.อ.สุภัค วงษ์สวัสดิ์ผกก.สภ.บางคนที
คุณเสกสรรค์ สุพรรณธนพงษ์
นางจินตรา กลิ่นช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา
นายราเชนทร์ อินทรโชติ
กำนันตำบลกระดังงา
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ, ฝ่ายปกครอง, สาธารณสุข, อส., อสม. ให้การรอรับการตรวจเยี่ยม
โดยมีข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติ ณ จุดบริการประชาชนฯ ดังนี้
1.จัดพื้นที่ และสถานที่ ณ จุดบริการประชาชน ให้มีเต้นท์ ป้ายประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 ไฟฟ้า แสงสว่าง โต๊ะเก้าอี้ แนวกั้น แผงเหล็ก กรวยยาง ให้เพียงพอ
1.1 ให้มีพื้นที่รองรับการจอดของรถที่เข้ามารับบริการ ไม่ให้กระทบการจราจร
1.2 ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค รักษาระยะห่าง social distancing
1.3 จัดเตรียมหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล สบู่ล้างมือ ถุงมือ แผ่นป้องกันหน้า face shield สำหรับทั้งผู้ปฎิบัติ และบริการประชาชน
1.4 นำกล้อง CCTV ที่เคยออกแบบไว้ใช้สำหรับจุดตรวจ บันทึกภาพนิ่ง เคลื่อนไหว
1.5 ให้จัดเตรียมเครื่องขยายเสียงให้พร้อมสำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์
1.6 จัดเตรียมสมุดตรวจสั่งการของผู้บังคับบัญชา และกำลังพลพร้อมรับการตรวจ
2.กำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจ
2.1 จัดกำลังพลหมุนเวียนจากหน่วยงานในสังกัด ให้เหมาะสมและเพียงพอ
2.2 ต้องเข้าใจและมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด
2.3 การแต่งกายให้ทุกนาย สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ รวมถึงล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
2.4 บันทึกภาพบุคคล ยานพาหนะ ทะเบียนรถ
2.5 ระมัดระวังให้เกิดปัญหาการจราจรน้อยที่สุด
2.6 ให้ปฏิบัติด้วยความสุภาพ เรียบร้อย นุ่มนวล
จากตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปกครอง สาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยเรียบร้อย
ทั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชนดังกล่าว และเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางขับขี่ด้วยความปลอดภัย
ณ ศูนย์บริการการจราจรสถานีตำรวจภูธรบางคนที 47 ตำบล กระดังงา อำเภอ บางคนที สมุทรสงคราม
พ.ต.อ.สมบัติ อ่อนสมบูรณ์
รอง.ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.อ.สุภัค วงษ์สวัสดิ์
ผกก.สภ.บางคนที
คุณเสกสรรค์ สุพรรณธนพงษ์
นางจินตรา กลิ่นช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา
นายราเชนทร์ อินทรโชติ
กำนันตำบลกระดังงา
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ, ฝ่ายปกครอง, สาธารณสุข, อส., อสม. ให้การรอรับการตรวจเยี่ยม
โดยมีข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติ ณ จุดบริการประชาชนฯ ดังนี้
1.จัดพื้นที่ และสถานที่ ณ จุดบริการประชาชน ให้มีเต้นท์ ป้ายประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 ไฟฟ้า แสงสว่าง โต๊ะเก้าอี้ แนวกั้น แผงเหล็ก กรวยยาง ให้เพียงพอ
1.1 ให้มีพื้นที่รองรับการจอดของรถที่เข้ามารับบริการ ไม่ให้กระทบการจราจร
1.2 ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค รักษาระยะห่าง social distancing
1.3 จัดเตรียมหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล สบู่ล้างมือ ถุงมือ แผ่นป้องกันหน้า face shield สำหรับทั้งผู้ปฎิบัติ และบริการประชาชน
1.4 นำกล้อง CCTV ที่เคยออกแบบไว้ใช้สำหรับจุดตรวจ บันทึกภาพนิ่ง เคลื่อนไหว
1.5 ให้จัดเตรียมเครื่องขยายเสียงให้พร้อมสำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์
1.6 จัดเตรียมสมุดตรวจสั่งการของผู้บังคับบัญชา และกำลังพลพร้อมรับการตรวจ
2.กำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจ
2.1 จัดกำลังพลหมุนเวียนจากหน่วยงานในสังกัด ให้เหมาะสมและเพียงพอ
2.2 ต้องเข้าใจและมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด
2.3 การแต่งกายให้ทุกนาย สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ รวมถึงล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
2.4 บันทึกภาพบุคคล ยานพาหนะ ทะเบียนรถ
2.5 ระมัดระวังให้เกิดปัญหาการจราจรน้อยที่สุด
2.6 ให้ปฏิบัติด้วยความสุภาพ เรียบร้อย นุ่มนวล
จากตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปกครอง สาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยเรียบร้อย
ทั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชนดังกล่าว และเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางขับขี่ด้วยความปลอดภัย
ณ ศูนย์บริการการจราจรสถานีตำรวจภูธรบางคนที 47 ตำบล กระดังงา อำเภอ บางคนที สมุทรสงคราม

ทีม ตระเวนข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

ผบช.ภ7.แถลงข่าวการจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน 1 ราย

ศุกร์ เม.ย. 15 , 2022

ข่าวน่าสนใจ

Breaking News